Elizabeth Grech – Leħnek

Leħnek
Elizabeth Grech

Hemm il-ħsejjes, il-kliem,
il-ħmura ħajja,
id-demm il-laħam il-qalb
ta’ żewġ artijiet
imdendlin
bejn baħar u baħar
fik, binti.
L-armonija li ġġorr
f’ponot subgħajk
mifruxa aktar minn tiegħi.
U nitgħaxxaq naraha
ħierġa minn qalbek
il-mużika barranija
ta’ leħnek Malti.
Leħnek ta’ ġewwa.
Leħni għamiltu leħnek.
Il-ġebla tiegħi tridha tiegħek.
Lanqas hemm bżonn ngħallmek
għax kollox jinsab fik
u l-qamar tiegħek
ġa jaf kollox.
Kollox.
Sal-iċken stilla.

Mill-ġabra Bejn Baħar u Baħar.
Merlin Publishers, 2019.
© Elizabeth Grech. Kull jedd miżmum.


Eliizabeth Grech. 2019. Ritratt ta’ Kenneth Scicluna.
Eliizabeth Grech. 2019. Ritratt ta’ Kenneth Scicluna.

Elizabeth Grech hija traduttriċi tal-lingwa Franċiża għall-Ingliż. Taħdem ma’ diversi xjentisti soċjali, għaqdiet non-governattivi, kif ukoll organizzazzjonijiet fil-qasam kulturali u artistiku. Hija konsulenta ma’ CIHEAM (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies), fejn tieħu ħsieb id-dokumenti u pubblikazzjonijiet bil-lingwa Ingliża. Hija wkoll traduttriċi fil-qasam letterarju. Traduċiet ħafna xogħlijiet ta’ artisti Maltin kontemporanji għall-Franċiż fosthom John Aquilina, Clare Azzopardi, Norbert Bugeja, Antoine Cassar u John Portelli. Ħafna minn dawn it-traduzzjonijiet ġew ippubblikati f’kotba, antoloġiji ta’ poeżiji u ġurnali letterarji. Għal dawn l-aħħar ħmistax-il sena kitbet ħafna poeżija bil-Malti imma huwa biss riċentament li tat id-dawl lil dawn ix-xogħlijiet, b’uħud minnhom jiġu ppubblikati f’antoloġiji. L-ewwel ġabra ta’ poeżiji tagħha dehret f’Jannar 2019 bit-titlu bejn baħar u baħar (Merlin Publishers). Iktar tard din is-sena, din l-istess ġabra se tiġi ppubblikata bit-Taljan minn Capire Edizioni (Forlì, l-Italja). Elizabeth Grech qrat ix-xogħlijiet tagħha f’diversi festivals u avvenimenti letterarji, fosthom il-Festival Internazzjonali tal-Poeżija f’Sidi Bou Saïd, it-Tuneżija u l-Manifestazzjoni Internazzjonali Litterarja f’Tetova, il-Maċedonja.

https://unemeretlautre.com

Share this Post