Adrian Grima – Sebgħin Sena Tbenġil

Sebgħin sena tbenġil
Adrian Grima

Ittajjar il-ħin skordinat minn fuqek
bil-ħeffa ta’ sebgħin sena 
tbenġil.
Iġġenġel imdendlin il-labar irrabjati ma’ ġildek perpura
u tħalli riġlejk jarbulaw fl-arja instabbli bejn is-sodda 
u d-dripp id-demm l-arloġġ li qed jivvalenak.

Sebgħin sena milsa minfuħa mħaxkna max-xewka ta’ dahrek.
Subgħajk mifxula jfittxu x-xewk jgħawwar fil-kliewi,
il-mus jiskolpi,
u jistrieħ fuq kuxxtejk mill-ġdid il-pajp tal-awrina, 
kurdun li ma jridx jinqata’.

Il-possibbiltà ta’ purtiera
għal sodda numru tnax f’sala numru tlieta
tumiljak.
Reputazzjoni jneżżgħuhielek kull xorta ta’ ingwanti elastiċi,
kull xorta ta’ ġagagi,
mustaċċuni, 
prinċipjanti.

Riġlejk arbulati jimmeditaw il-qabża.
U timtedd.
Intellagħlek saqajk, pa?
Kemm kemm taċċetta umiljazzjoni oħra,
u ngħattilek riġlejk mill-ġdid.
Taħt il-liżar ħafif ta’ ġildek
tkompli l-opra,
is-semm li jsir demm,
il-Bxara li tilħaq l-irkejjen kollha,
anki l-iktar imbiegħda.

Mill-ġabra Klin u Kapriċċi Oħra.
Klabb Kotba Maltin, 2015.
© Adrian Grima. Kull jedd miżmum.


Grima Adrian Qari Mahzen 01 8946 Web
Adrian Grima. Waqt il-qari għal Maħżen Poeżija. Jannar 2019.

Adrian Grima twieled fl-1968 u huwa attivist, kittieb, poeta kif ukoll għalliem tal-letteratura Maltija fl-Università ta’ Malta. Speċjalizza fil-metafora u l-preżenza tal-Mediterran fil-letteratura Maltija, żewġ suġġetti li jgħallem fil-Fakultà ta’ l-Arti. Kiseb id-Dottorat, taħt is-superviżjoni tal-Professur Joseph A. Buttigieg u l-Professur Oliver Friggieri, b’teżi dwar ħames metafori li sawru l-immaġinarju nazzjonali fil-letteratura Maltija.

F’Mejju ta’ l-2005, Prof. Grima nħatar Kap tal-Kumitat Tekniku għal-Letteratura mill-Kunsill Nazzjonali ta’ l-Ilsien Malti u ħa ħsieb l-organizzazzjoni ta’ l-ewwel Festival Internazzjonali tan-Novella li sar f’Diċembru. F’Novembru ta’ l-istess sena, mexxa simposju Ewropew dwar il-promozzjoni internazzjonali tal-letteratura li sar f’Malta organizzat minn Inizjamed u Literature Across Frontiers. Adrian Grima huwa l-koordinatur ta’ l-inizjattiva kulturali Mediterranja Inizjamed, organizzazzjoni li waqqaf flimkien ma’ oħrajn fl-1998.

Fl-1999 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu It-Trumbettier, ġabra ta’ poeziji bil-Malti, flimkien mat-traduzzjonijiet tagħhom bl-Ingliż. B’an il-ktieb Grima rnexxielu jasal fit-tieni post fil-Premio Tivoli Europa Giovani għal kotba ta’ poeżija ppubblikati fl-Ewropa fl-1999. F’Diċembru ta’ l-2005 ippubblika The Tragedy of the Elephant, ġabra ta’ poeżiji tradotti għall-Ingliż, fis-sensiela Contemporary Maltese Literature in Translation. It-tieni ktieb ta’ Dr. Grima ħareġ f’Mejju, 2006 u jismu Rakkmu, isem imnebbaħ minn poeżija li tinsab fil-kollezzjoni stess. Dan il-ktieb huwa kollezzjoni ta’ poeżiji miktuba bejn l-1995 u l-2005.

Uħud mill-poeżiji tiegħu dehru f’pubblikazzjonijiet fl-Italja, Franza, Ċipru, l-Iżrael, l-Olanda, l-Awstrija, il-Ġermanja, u Korsika, u qara x-xogħlijiet tiegħu f’Malta, Belfast, Ċipru, Delfi, Katanja, Ruma u l-Ħag.

Prof. Grima huwa l-editur ta’ bosta kotba ta’ letteratura kontemporanja bil-Malti. Ipproduċa u ppreżenta wkoll għadd ta’ programmi fuq ir-radju.

Share this Post