Adrian Grima – Kieku Kelli Lanċa Żgħira

Kieku kelli lanċa żgħira
Adrian Grima

Kieku kelli lanċa żgħira,
kont noħroġha fuq il-baħar
biex ninzerta l-klandestini
għaddejjin bil-pass minn ħdejna
u nagħtihom li jonqoshom
ħalli jkomplu l-mixja tagħhom
lejn Ewropa solidali.
U nħallilhom ftit kuntatti
ħalli malli jitfgħu l-ankri
jiġu sħabi biex jilqgħuhom 
u jgħallmuhom erba’ lingwi, 
fosthom anki naqra Malti…

Imma jekk ninzert’ għaddejja
klandestini ftit beżgħana
fuq xi qoxra mhux b’saħħitha
intellagħhom kollha miegħi
u nwassalhom naqra b’tiegħi –
basta boxxla u magna tajba – 
xi trid iżjed biex terħilha 
lejn xi bajja silenzjuża
u tniżżilhom fuq xi xtajta
qalb it-tfal libsin il-muscles
u l-kenuri qishom anġli
u l-gabbani tal-ġelati
bħalma tara fir-riklami
u x-xemx tiddi bħall-Ewropa
solidali?

Jekk qed taqra dina l-ittra
fuq dix-xewqa l’ed tifnini
u tinzerta taf b’xi dgħajsa
illi forsi tkun taqdini,
tista’ tikteb email lili
u nassigurak li Alla
jaf jippremja lill-fidili
basta lanċa żgħira ttini
biex noħroġha fuq il-baħar
u ninzerta l-klandestini
għaddejjin bil-pass minn ħdejna
u nagħtihom li jonqoshom
ħalli jkomplu l-mixja tagħhom
lejn Ewropa solidali…


Imnebbħa minn ittra ta’ John Axiak f’The Times tat-18 ta’ Awwissu, 2004

Mill-ġabra Rakkmu.
Klabb Kotba Maltin, 2006.
© Adrian Grima. Kull jedd miżmum.


Grima Adrian Qari Mahzen 01 8946 Web
Adrian Grima. Waqt il-qari għal Maħżen Poeżija. Jannar 2019.

Adrian Grima twieled fl-1968 u huwa attivist, kittieb, poeta kif ukoll għalliem tal-letteratura Maltija fl-Università ta’ Malta. Speċjalizza fil-metafora u l-preżenza tal-Mediterran fil-letteratura Maltija, żewġ suġġetti li jgħallem fil-Fakultà ta’ l-Arti. Kiseb id-Dottorat, taħt is-superviżjoni tal-Professur Joseph A. Buttigieg u l-Professur Oliver Friggieri, b’teżi dwar ħames metafori li sawru l-immaġinarju nazzjonali fil-letteratura Maltija.

F’Mejju ta’ l-2005, Prof. Grima nħatar Kap tal-Kumitat Tekniku għal-Letteratura mill-Kunsill Nazzjonali ta’ l-Ilsien Malti u ħa ħsieb l-organizzazzjoni ta’ l-ewwel Festival Internazzjonali tan-Novella li sar f’Diċembru. F’Novembru ta’ l-istess sena, mexxa simposju Ewropew dwar il-promozzjoni internazzjonali tal-letteratura li sar f’Malta organizzat minn Inizjamed u Literature Across Frontiers. Adrian Grima huwa l-koordinatur ta’ l-inizjattiva kulturali Mediterranja Inizjamed, organizzazzjoni li waqqaf flimkien ma’ oħrajn fl-1998.

Fl-1999 ippubblika l-ewwel ktieb tiegħu It-Trumbettier, ġabra ta’ poeziji bil-Malti, flimkien mat-traduzzjonijiet tagħhom bl-Ingliż. B’an il-ktieb Grima rnexxielu jasal fit-tieni post fil-Premio Tivoli Europa Giovani għal kotba ta’ poeżija ppubblikati fl-Ewropa fl-1999. F’Diċembru ta’ l-2005 ippubblika The Tragedy of the Elephant, ġabra ta’ poeżiji tradotti għall-Ingliż, fis-sensiela Contemporary Maltese Literature in Translation. It-tieni ktieb ta’ Dr. Grima ħareġ f’Mejju, 2006 u jismu Rakkmu, isem imnebbaħ minn poeżija li tinsab fil-kollezzjoni stess. Dan il-ktieb huwa kollezzjoni ta’ poeżiji miktuba bejn l-1995 u l-2005.

Uħud mill-poeżiji tiegħu dehru f’pubblikazzjonijiet fl-Italja, Franza, Ċipru, l-Iżrael, l-Olanda, l-Awstrija, il-Ġermanja, u Korsika, u qara x-xogħlijiet tiegħu f’Malta, Belfast, Ċipru, Delfi, Katanja, Ruma u l-Ħag.

Prof. Grima huwa l-editur ta’ bosta kotba ta’ letteratura kontemporanja bil-Malti. Ipproduċa u ppreżenta wkoll għadd ta’ programmi fuq ir-radju.

Share this Post